تکالیف شخص مسلمان

خداوند متعال  جهان و انسان را آفرید ، جهان را  برای استفاده انسان  و انسان را برای عبودیت  خود ، و انجام و اجرای چهار تکلیف  مهم آفرید .

 

۱-  عبادت :  آدمی بر مبنای خوی و سرشت عبودیت آفریده شده است . اگر خداوند را عبادت نکند قطعا چیزهای دیگر را عبادت خواهد کرد . نمود عبادت پروردگار در انجام چهار چیز است :  اقامه نمازهای یومیه ، پرداخت زکات در صورت توانایی ، روزه رمضان  در هر سال و به جای آوردن فریضه حج در طول عمر فقط یکبار آن هم در صورت استطاعت .  اگر انسان از عبادت خداوند سرباز زند ،  قطعاً گرفتار خرافات ، مقام پرستی ، پول پرستی ، شهوت پرستی ، هوا و هوس پرستی ، خودپرستی و ….. خواهد شد .  هر کس که بتواند عبادات فوق را برابر موازین شرع و سنت نبوی و فقط به منظور کسب رضای الهی بجای آورد  ۲۵ درصد از وظایف دینی را ادا نموده است .

 

 ۲-  رعایت عفت و پاک دامنی : خداوند متعال  بزرگترین غریزه ( غریزه حفظ بقا ) را در قالب شهوت جنسی  قرار داده است  . ضمن تعیین یگانه طریق صحیح ارضای غریزه جنسی ( ازدواج ) از او خواسته است  که از نزدیک شدن به  فحشا و زنا به شدت بپرهیزد چه جای آنکه مرتکب آن شود .  هر کس بتواند شهوت جنسی را در طریق صحیح آن ارضا  و عفت و پاک دامنی را رعایت نماید ۲۵ درصد دیگر از وظایف دینی  خود را ادا نموده است.

 

  پیامبر (صلی الله علیه و سلم )   فرمود : 

                                 « مَن  اَضمَنَ لِی ما بَینَ لِحیَتِهِ و رِجلَیهِ  اَضمَنُ لَهُ الجَنَّه ”     هرکس برای من زبان و عورتش را ضمانت کند ( و از بد زبانی و بی عفتی بپرهیزد ) دخول به بهشت را برایش ضمانت می کنم .

 ۳-  تخلُق به اخلاق نیکو : آدمی طوری آفریده شده است که تمایل به نیکی ها  ( عفت ، سخاوت ، شهامت ، عدالت ،صداقت ،  و…. ) در وجود او سرشته و عجین شده است  و خداوند متعال از او خواسته است که این تمایلات و استعدادهای مثبت و نیکو را که به صورت بالقوه در سرشت او نهاده شده است  با تلاش و مجاهده  به صورت بالقوه شکوفا و نمایان سازد و خود را به صفات نیکو و پسندیده بیاراد . هر کس بتواند خالصانه  در خدمت خلق خدا باشد ۲۵ درصد از وظایف دینی خود را ادا نموده است .

  پیامبر (صلی الله علیه و سلم )   فرمود : 

                                             ” إِنَّ المُومِنَ  لَيُدرَكُ بِحُسنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِم “.  

به یقین شخص مومن، با اخلاق  نيكوي خود ، به مقام  و منزلت روزه دارِ  شب زنده دار    مي رسد.

 

 ۴-  دوری از اخلاق بد و ناشایست :  حکمت الهی به منظور ابتلاء و امتحان  اقتضا نمود در وجود آدمی تمایل به بدی   ( بی عفتی ، خساست ، جُبن و ترس،خیانت ، کذب و دروغ ، و   …… ) به صورت بالقوه در وجود  وی نهاده شود و خداوند متعال از او خواسته است  که این تمایلات ناروا  و  ناپسند  را کنترل و  مانع شکوفایی  و بروز آنها شود .  هر کس بتواند نیروهای شرِّ خود را کنترل نماید و آزار و اذیتی را متوجه  خلق خدا ننماید  ۲۵ درصد  دیگر از وظایف دینی خود را ادا نموده است . و با این حساب  می توان  او را صد درصد مسلمان دانست  در غیر این صورت پناه بر خدا از مسلمانی که غیر از  این باشد .

  پیامبر (صلی الله علیه و سلم )   فرمود : 

                                             ” اَلمُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسانِهِ و یَدَیهِ ” 

مسلمان کسی است که مسلمانان از ( آزار و اذیت ) دست و زبان او در امان باشند .

 

سعادت و خوشبختی دنیوی و اُخروی فقط و فقط در گروِ  این چنین مسلمان  بودن و مسلمان زیستن است . و آداب  مسلمانی جز  این  نیست  !

 

خداوند متعال می فرماید :  تا خود  را  اصلاح نکنی ، دنیایت تغییر نمی کند .

« ما زنده ز آنیم که آرام نگیریم           موجیم که آسودگی ما عدمِ ماست  »