تفسیر

ترجمه و تفسیر فی ظلال القرآن

ترجمه: دکتر مصطفی خرمدل

ته‌فسیری ئاسان

نوویسنی: بورهان محمد امین

تفسیر انوارالقرآن

تالیف : عبدالرئوف مخلص

ترجمه و تفسیر کلمات قرآن

مترجم: عبدالکریم ارشد

تفسیر نور

نویسنده: دکتر مصطفی خرمدل

تفسیر ابن کثیر

اسماعیل بن عمر ابن کثیر

ترجمه تفسیر طبری

حبیب یغمایی

تفسیر کابلی

مولف:عبدالله عبدالغنی واخوانه

ترجمه فارسی تفسیر جلالین

مترجم : مسعود قادرمرزی

تفسیر راستین

مترجم:محمد گل گمشاد زهی