آموزشگاه مجازی

به آموزشگاه مجازی موسسه فرهنگی قرآن و سنت نبوی روانسر خوش آمدید .

– در این بخش سعی می شود که جزوات آموزشی موسسه در زمینه های مختلف بصورت فایل Pdf در بخش دوره های آموزشی تفکیک شده قرار داده شود تا کاربران گرامی جزوات را مطالعه نموده و سپس در آزمون های اینترنتی مندرج در هر بخش ،شرکت نمایند تا سطح آگاهی خود را در زمینه ی درس مربوطه بسنجند .

 – در برخی ار دروس نیاز به آموزش آنلاین و مشاوره با اساتید مربوطه می باشد که در توضیحات درس ، نام و نام خانوادگی استاد ، شماره تماس و آی دی تلگرام استاد درج می شود که کاربران گرامی از طریق اطلاعات فوق با استاد ارتباط برقرار نموده و مراحل آموزشی را بگذرانند .